อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระศิลาขาว อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม