อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 โดยมอบชุดคัดกรองโรค จำนวน 1,036 ชุด และเงินค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน 2557 จำนวนเงิน 6,252,000 บาท ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม