อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 อ.พุทธมณฑล

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 โดยมอบชุดคัดกรองโรคให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล