อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 อำเภอนครชัยศรี

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 โดยมอบชุดคัดกรองโรคให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 241 คน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี