อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

อบจ.นครปฐม ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร "ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์