อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่ง เสด็จฯมาทรงเปิดหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.10 น.