อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี