อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ประชุมข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม