กิจกรรม

อบจ.นครปฐม ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงพร้อมคณะ โดยศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม