อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการการ "เมืองสวย น้ำใส" จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "เมืองสวย น้ำใส" จังหวัดนครปฐม โดยดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่บริเวณคลองบึงกุ่ม ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม ถึงตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558