กิจกรรม

อบจ.นครปฐม จัดทำโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ"ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558