กิจกรรม

ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ รุ่นที่ 83/2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ รุ่นที่ 83/2 สำนักพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558