อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองโท พเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (4 สมัย) พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการถือศีลกินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพร