กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ BIG DAY ตามเส้นทางที่กำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. เริ่มต้นจากบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์