กิจกรรม

[2009-01-30]กิจกรรมมอบทุน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก
มอบทุนเพื่อใช้กิจกรรมของโรงเรียน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 31 มกราคม 2552