กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร