กิจกรรม

[2009-04-02]งาน จังหวัดนครปฐม รวมพลัง ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงาน
จังหวัดนครปฐม รวมพลัง ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี โดย ฯพณฯ ชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2552