กิจกรรม

[2009-04-23]โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อ.บางเลน

โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อ.บางเลนจ.นครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม