กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้กับจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท