อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

31.07.2020พิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2563 จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณถนนเพชรเกษม กม. 40+800 (ฝั่งขาเข้านครปฐม) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี