กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ "คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด" (Mahadthai Self-Cleaning) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม