กิจกรรม

กิจกรรมร่วมถือศีลกินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในการนี้ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมรับประทานอาหารเจ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม