กิจกรรม

กิจกรรมร่วมถือศีลกินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม