กิจกรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงความยินดีกับ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประดับเครื่องหมายยศ นายกองตรี กองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2554