กิจกรรม

[2009-08-26]นักกีฬาเยาวชนวอลเล่ห์บอลนครปฐมเข้ารับพร

นักกีฬาเยาวชนวอลเล่ห์บอลเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายพเยาว์ เนียะแก้ว เพื่อรับฟังโอวาทพร้วมรับพรโดยมีนักกีฬา 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตาก้องซึ่งเป็นนักกีฬาชายที่เข้าไปป้องกันแชมป์ พร้อมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมซึ่งเข้ารอบตัวแทนภาคกลาง เพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันกีฬา วันที่ 25 สิงหาคม 2552