กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม "รวมน้ำใจช่วยกาชาดปี 2555" จำนวนเงิน 30,000 บาท