อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม "รวมน้ำใจช่วยกาชาดปี 2555" จำนวนเงิน 30,000 บาท