อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
นายชาญนะ เอี่ยมแสง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ : ปลัดจังหวัดนครปฐม
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ปลัดจังหวัดนครปฐม
นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นายวิรัชชัย พลอยเพชร : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายวิรัชชัย พลอยเพชร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอภินันท์  ศิริรังษี  : ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอภินันท์ ศิริรังษี
ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์  บุญกวิน : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร  ฉิ่งทองคำ : ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
นายเฉลิมชัย ศุภเอม
นายเฉลิมชัย ศุภเอม
นายพิษณุ พลอยสุข
นายพิษณุ พลอยสุข
นายมนัส กิตติวโรดม
นายมนัส กิตติวโรดม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์
นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์
นางสาวสุริยงค์  เพิ่มนาม
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
นายศศิน พัฒนภิรมย์ : ท้องถิ่นจังหวัด
นายศศิน พัฒนภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัด