อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
ตั้งกระทู้
 
บังคับซื้อเสื้อสมัครวิ่ง
ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม - 2019-10-21 เวลา 11:32:42 0 1
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม - 2019-04-18 เวลา 15:31:15 0 0
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - 2019-04-18 เวลา 15:25:32 0 0