ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
รายงานการประชุม
 
[2012-08-09] ประกาศผลเลือกประธานสภา,รองประธานฯ
[2011-12-30] รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
[2011-12-09] รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554
[2011-09-21]รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
[2011-08-25]รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
[2011-08-23]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
[2011-08-11]รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
[2011-08-09]รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[05-08-2011]รายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๔
[19-07-2011]รายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
[2011-08-25]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
[2011-08-25]มติการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
[2011-08-23]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
[2011-08-23]มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
[2011-08-09]มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
[2011-08-09]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[2011-08-05]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[2011-07-19]มติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔
[2011-07-20]รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[2011-07-20]รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[2011-07-05]มติสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[2011-03-31]รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
[2011-03-16]มติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
1 2 34 5
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
335
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11467
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809560
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม