ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
*****อบจ.นครปฐม  ขอเชิญชวนท่านร่วมกันเพาะปลูกต้นดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงานหรือในพื้นที่รับผิดชอบที่เหมาะสม รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ดาวเรืองไว้ประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยประมาณการให้ออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 
Media Player
กิจกรรม : ข้อมูลทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา...
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจองเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจองเก...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7/2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 2017-10-16
รายงาน รับ-จ่ายเงิน ของ อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2017-10-12
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 12 x 15 นิ้ว พร้อมกรอบไม้ในการจัดทำพวงมา... 2017-10-09
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้าเงหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้ในงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด... 2017-10-06
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7/2560 2017-09-28
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
 
[2017-09-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
[2017-09-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพรมลูกฟูก สีเทา แบบขนห่วง ผลิตจากเส้นใย Polyester (PE)ฯ
[2017-09-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม จำนวน 3,500 ตัว เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
[2017-09-28]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งภูมิสถาปัตย์โครงสร้างประกอบ เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
[2017-09-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าปกเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
[2017-09-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 91/2560 จัดซื้อทรายทีมีฟอส 1 % ชนิดเคลือบเม็ดทราย (TEMEPHOS ...
[2017-09-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 103/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ท...
 
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
34
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10144
ผู้เข้าชมทั้งหมด
753100
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม