ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดถนน นฐ.0031 บริเวณด่านเก็บเงินนครปฐมตะวันตก

ด้วยแขวงทางหลวงนครปฐม ได้รับแจ้งจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ให้บริษัทคู่สัญญาเข้าดำเนินงานถมทรายบริเวณด่านเก็บเงินนครปฐมตะวันตก พบว่าบริเวณดังกล่าวมีถนน นฐ.003 ตัดผ่านเป็นระยะทางยาว 150 เมตร จึงมีความจำเป็นต้องปิดการใช้เส้นทางจราจรช่วงที่ตัดผ่านเป็นการถาวร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดประสานงานโดยตรงที่ นายธีรศักดิ์ ศิริพราหมนุกูล โทรศัพท์หมายเลข 092 261 5013

สอบถาม