ข่าวประชาสัมพันธ์

วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 16 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ อบต.สามพราน อ.สามพราน , 17 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดทุ่งสีหลง ต.ลำเหย อ.ดอนตูม, 21 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดลาดหญ้าไทร ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน, 23 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม เวลา 09.00-12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ โดยบริการรับยื่นแบบและชำระภาษีประเภทภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกเวลาราชการ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น. และในวันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.0-3496-0816
http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=detail&ebookId=2303&random=1613462423725