อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น ย้ำต้องมีเอกสาร และปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด
***ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure
1. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่*
2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท*
3. ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
***ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท
**** วันเดินทางยื่นเอกสาร ต่อสายการบิน
1. เอกสารแสดงตน เช่น Passport
2. หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
3. ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท *
4. ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
5. หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้
***ขณะอยู่บนเครื่อง On board***
1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด
***เดินทางถึงประเทศไทย Arrival***
(ผู้เข้ามาระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน)
1. ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
***(ผู้เข้ามาระยะยาวมากกว่า 14 วัน)***
1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน
จัดโปรโมชั่น ลด 50%บัตรเข้าชมสวนสัตว์ 6 แห่ง ทั่วประเทศ
  นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.)​ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอชวนเที่ยวชมสวนสัตว์ทั่วประเทศ 6 แห่ง ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่วนลดค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์ 50% ตั้งแต่วันนี้ ไปจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
**เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ “Zoo New Normal”
**จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 2,000 คน
**
จำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ออนไลน์ E-Ticket
**จองบัตรเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นของสวนสัตว์ www.eventpop.me
สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทร. 038-318-444
สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. 053-221-179
สวนสัตว์นครราชสีมา โทร. 083-372-0404
สวนสัตว์สงขลา โทร. 074-598-555
สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร. 045-252-761
สวนสัตว์ขอนแก่น โทร. 086-455-6341
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งการให้บริการทันตกรรม แบบ New Normal สอบถามการให้บริการทันตกรรมก่อนรับบริการนะคะ
เพิ่มเติมอีก 2 หน่วยงานค่ะ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครปฐม 034-966439
ศูนย์บริการสาธารณสุข2(ประปานาสร้าง)034-965075

โรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้ว เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย ควรทำอย่างไรดี เด็กๆ 1 ขวบ ก็สามารถเรียนรู้ได้ มาลองวิธีนี้ดูค่ะ
1. ใส่
ให้เด็กดู
2.ใส่ให้พี่ตุ๊กตา
3.เลือกขนาด ลวดลาย ให้เหมาะกับเด็ก
4.ให้รางวัลด้วยการชมเชย หรือของรางวัล
5.เล่านิทานเรื่องไวรัสให้ฟัง เพื่อให้เกิดจินตนาการ

จากมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หลายแห่ง รวมถึง สถานศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ นอกจากการทำความสะอาดภายในโรงเรียนแล้ว การทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ภายในบ้านก็สำคัญเช่นกันค่ะ มาดูการเลือกใช้สารทำความสะอาดง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
8 วิธี โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน ในรูปแบบใหม่ “New Normal”
ประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th/
** เริ่มวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากนั้น จะขยายผลการดำเนินการจนครบทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ได้แก่ งานบริการต่าง ๆ ดังนี้
1️⃣งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ
2️⃣การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร

กรมควบคุมโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพียงแค่ถามคำถามผ่าน Messenger Chat Bot (แชทบอท) “คุณ หมอ OK”
นครปฐม วิถีใหม่ New Normal 6 วิธีห่างไกลโควิดง่ายๆ ชาวนครปฐมมาร่วมมือกันค่ะ
***กระทรวงศึกษาธิการ***
แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน
เดิม วันที่ 16 พ.ค. - 10 ต.ค. และ 1 พ.ย.- 31 มี.ค. = 200 วัน
ใหม่ วันที่ 1 ก.ค. - 14 พ.ย. และ 1 ธ.ค. - 10 เม.ย. = 180 วัน

ครม.อนุมัติแล้ว! เงินเยียวยา 3,000 บาท แจกกลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านคน (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 1,000 บาท นาน 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.2563 (ยังไม่กำหนดวันโอนเงิน)
ครม.อนุมัติแล้วเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท นาน 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.2563 จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน และต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ
สถานการณ์โควิด-19 ในอาเซียน และทั่วโลก ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563
สถานการณ์โควิดในอาเซียน วันที่ 7 มิถุนายน 2563
สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 7 มิถุนายน 2563
จังหวัดนครปฐม ออกคำสั่งให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ได้ออกคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1271/2563 เรื่อง ให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1063/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่1161/2563 ลงวันที่ 16พฤษภาคม 2563 ให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 3 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม จึงมีคำสั่งให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตามความสมัครใจและความพร้อม ดังนี้
1. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา
2. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการจัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจำกัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาดไม่เกินสองหมื่นตารางเมตร และเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
3. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
4. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่เพื่อการนัดหมาย จัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
6. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมและการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า ยกเว้น สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
8. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นในการเล่นแบบรวมกลุ่มและงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม
9. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อมการชกลมโดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม
10. สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเล่ย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกินสิบคน
11. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม
12. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
13. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่
14. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน สำหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลำตัด หรือการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอื่นที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ
15. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เฉพาะในเขตท้องที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ควบคุม กำกับ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
.......................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจการกองอาสารักษาดิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 16 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ อบต.สามพราน อ.สามพราน , 17 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดทุ่งสีหลง ต.ลำเหย อ.ดอนตูม, 21 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดลาดหญ้าไทร ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน, 23 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม เวลา 09.00-12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ โดยบริการรับยื่นแบบและชำระภาษีประเภทภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกเวลาราชการ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น. และในวันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.0-3496-0816