ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
กิจกรรม
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ทำบุญครบรอบ 20 ปี ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ทำบุญครบรอบ 20 ปี ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการ "ลดฝุ่น PM 2.5"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการ "ลดฝุ่น PM 2.5"
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมออกร้านสาธิตการทำขนมช่อม่วงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ตลาดบกวิถี 4 ภาค สนามเสือป่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมออกร้านสาธิตการทำขนมช่อม่วงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ตลาดบกวิถี 4 ภาค สนามเสือป่า
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
61
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11345
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022023
 
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • จังหวัดนครปฐม