ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงนครปฐม ใช้การจัดการจราจรรูปแบบใหม่ งานก่อสร้างสะพาน บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 9 ขวา 5 ซ้าย ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 31 ก.ค. 2566

แขวงทางหลวงนครปฐม ใช้การจัดการจราจรรูปแบบใหม่ งานก่อสร้างสะพาน กม.42+157.491 ซ้ายทาง, กม.42+157.734 ขวาทาง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 9 ขวา 5 ซ้าย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2566 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดประสานงานโดยตรงที่ นายพยูร เทียนทอง ตำแหน่ง นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ชาวง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 โทรศัพท์หมายเลข 098 767 6399

สอบถาม