ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award และส่งผลงานประกวดทางวิชาการ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจะจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวความคิด "ROAD SAFETY STRONG TOGETHER" ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการมอบ Prime Minister Roads Safety Award และมีการประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Poster งานโครงการ/นวัตกรรมและงานวิจัย จึงเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคัดเลือกทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kulleab@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567

สอบถาม