ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤตพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม”

ฟรี!!! พบกับ ...
บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
แจกแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ
แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี
ประกวดเต้นบาสโลบ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะมีการจัดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ สถาบันครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภายในงานมีการออกบูธกิจกรรมนิทรรศการ การให้บริการสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ แจกแว่นตา/ผ้าอ้อมแก่ผู้สูงอายุ ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ประกวดเต้นบาร์สโลป ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ และผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถาม