อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาสาสมัครผู้สนใจ และมีเครื่องมือ (จักรเย็บผ้า)ที่พร้อมในการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า