อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

11.06.2020เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกน QR Code เช็คสิทธิเลย
สอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โทร.0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วน พม.1300