อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิอากาศ

          มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เดือนพฤษภาคม 39 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 807.6 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์