อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร

จังหวัดนครปฐม มีประชาชน จำนาน 720,337 คน