ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-05-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 4 รายการ