ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-05-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดตรวจ COVID -19 )ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen พร้อม Swab สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use) ฯ จำนวน 300 ชุด