ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-05-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อดีเซลฟิวเซฟ จำนวน 2,000 ลิตรๆ ละ 32.04 บาท