ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-05-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 48 ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2565