ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-07-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน,ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม