ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-07-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประดับไฟราวโยงคร่อมบริเวณด้านหน้ารั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
สอบถาม