ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-08-03] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม