ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-09-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จำนวน 10 รายการ