ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-09-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลบริเวณบ้านพักข้าราชการ คสล. 2 ชั้น บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม