อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-05-18]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตายาย หมู่ที่ 6 ต.อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ต.บ้านใหม่ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน